Werkwijze

Allereerst vindt er een persoonlijk intakegesprek met u plaats, waarin alle belangrijke zaken aan de orde komen (onder andere aanleiding, doelstelling, doelgroep, bedrijfscultuur en wensen van uw organisatie).
 
Aansluitend stellen wij een gespecificeerde offerte op, die uitgebreid met u wordt besproken; Nadat u akkoord bent met de offerte, ontvangt u een overeenkomst en na ondertekening starten wij met de uitvoering van de afgesproken werkzaamheden.
 
Wanneer meer taken uitgevoerd dienen te worden dan in de offerte afgesproken, wordt dit tijdig door ons gemeld. In overleg met u wordt, indien gewenst, een aanvullende offerte door ons uitgebracht. 

Tussentijds vinden evaluatiegesprekken met u plaats. 

Na het beëindigen van de opdracht vindt in een persoonlijk gesprek met u de eindevaluatie plaats.

affidare_logo

Socratesstraat 91A
7323 PC Apeldoorn

Telefoon: 06-29112544
Email: anita@affidare.nl